EN
Üye Ol Aidat/Bağış Yap

Birinin hayatını değiştirebilirsiniz

Dünyayı daha yaşanılabilir bir yer yapmamız için destek olun!

Bizden Haberler

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanları:

Derneğimiz, Ülkemizdeki kas hastalarına yönelik tıbbi tedavi çalışmalarını takip etmek ve bu çalışmalara kanunların öngördüğü derecede destekleyici olmak veya sponsor bulmak. Tedavi çalışmalarına devletin destek olması için girişimlerde bulunmak. Hasta ve hasta yakınlarının günlük hayatında karşılaştıkları sorunları çözme adına girişimlerde bulunmak. Hasta ve hasta yakınlarının kanunen sahip olduğu hakları korumak ve gerekirse genişletmek için girişimlerde bulunmak. Yurt dışında kas hastalıklarıyla ilgili yapılan tedavi çalışmaları hakkında bilgi edinip alilere bilgi vermek. Hastalıkla yeni tanışan ailelere bu geçiş sürecinde yol göstermek manevi destek olmak. Çeşitli toplantı ve etkinliklerle kas hastalığı için farkındalık yaratmak. Kas hastalarının sosyal hayata katılımları için etkinlikler düzenlemek. Aileler hasta bakımı konusunda bilinçlendirmek ve imkânlar dâhilinde eğitimler vermek. Bütün bu amaçlar doğrultusunda özel ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak amacı ile KAS HASTASI AİLELERİ tarafından kurulmuştur.

IBAN: TR 47 0001 0009 5776 7948 2750 01