EN
Üye Ol Aidat/Bağış Yap

İleriye Dönük Hedeflerimiz

İleriye Dönük Hedeflerimiz
İleriye Dönük Hedeflerimiz

Kas hastaları için mükemmeliyet merkezi kurma

Kas hastalarının tedavi araştırmaların yapılabileceği bilimsel alanları olan,hastalarımızın ilk evresinden son evrelerine kadar olan her zaman diliminde hastalığın yavaşlatması ve kaliteli yaşam için gerekli olan fizyoterapi ve hidroterapi gibi destek uygulamaların yanı sıra tüm genetik tanıların yapılabileceği, skolyoz ve hastalarımız için diğer riskli cerrahi girişimlerin uygulanabileceği ,gelişmiş yoğun bakım ünitelerine sahip birimleri barındıran, gerektiğinde hasta ve hasta yakınlarının psikolojik destek alabilecekleri bir sağlık merkezi kurmak ve tüm kas hastalarına bunları ücretsiz olarak sunmaktır.

Bu amaca ulaşana kadar da kas hastalarına yönelik bilimsel projeler hazırlamak ve hayata geçirmek için bilim insanlarını teşvik etmek ve finanse etmektir.

 Üniversitesi hastanelerinde  hastalarımız tüm takiplerinin yapılabileceği  birden çok tıp disiplininin bulunacağı bir merkez kurup hastalarımızın kısa bir süre içerisinde aynı gün tüm takip gerektiren testlerinin yapılabilecek imkanın sağlanması,bu hastanelerde kurulacak olan mükemmeliyet merkezi sayesinde, uluslararası ilaç firmalarının kas hastalıkları için yürüttüğü faz 1,2,3 klinik deneysel çalışmalarına Türkiye’den de katılım olabilmesi, bu sayede çok uzun yıllar süren ilaç geliştirme ve onay süreçlerinin öncesinde hastaların umut verici tedavilere katılabilmesinin yolunu açacaktır. 

IBAN: TR 47 0001 0009 5776 7948 2750 01